Гордост – в Годе Делчев са направили клуб „Забавното лятно четене“

Начало  ›  Гордост – в Годе Делчев са направили клуб „Забавното лятно четене“

Гордост – в Годе Делчев са направили клуб „Забавното лятно четене“

02.09.2015

С голяма гордост искаме да ви съобщим една страхотна новина, която екипът ни посрещна с много радост. Прекрасно е чувството да знаем, че нашата инициатива „Забавното лятно четене“ започва да въздейства много повече от колкото сме си представяли и да постига още една от своите цели, а именно – деца, родители и учители сами да проявяват желание да организират клубове по четене и да показват колко прекрасно е то. Ето сега ще ви представим една чудесна новина от Гоце Делчев, която е чудесна не само за нас, но и за всички деца на България. Преди това само ще припомним, че преди три години град Гоце Делчев получава специален приз за активно участие в кампанията на „Забавното лятно четене“. Това стана през 2013 година, когато града спечели първата такава награда.

А сега новата новина, която цитираме направо от Анета Вълева, секретаря на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни:


„Здравейте,
Пиша Ви, за да споделя как Вашите идеи за насърчаването на децата да четат книжки се разпространяват по малки градчета като Гоце Делчев. От 3 години в град Гоце Делчев правим лятна програма за ангажиране на децата с позитивни дейности през лятната ваканция. Това е инициатива на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Община Гоце Делчев. През лятната ваканция децата посещават клубове по интереси, един от които е именно  "Забавно  лятно четене". Много деца тази година се включиха в този клуб и цяло лято се събираха да четат заедно. Помагат ни и от библиотеката в Читалище "Просвета - 1865", от където вземаме много от книжките за четене. Много от децата се регистрираха и във Вашия сайт и в инициативата „Забавно лятно четене“. Пиша Ви просто така – за да споделя нещо хубаво за децата на България.“