Видео

Начало  ›  Видео

Леда Милева

Аз детето | 2013-09-20

Леда Милева е родена в София. Дъщеря е на Гео Милев. Завършва Института за детски учителки. Работи в Радио София. Дълго време е редактор на различни детски периодични издания. Пише предимно за деца и юноши. Автор е на книгите: "Заю на разходка" (1946), "Няма време" (1949), "Работна Мецана" (1954), "Мустакатият Иванчо" (1957), "Златоперко" (1965), "Влак-юнак" (1967), "Къде е хоботът на слона" (1983), "Зайченцето бяло" (1993), "Хубавец"  и други.