Объркването

Начало | Объркването

– Мамо, в училище всички ми казват, че съм много разсеян. Кажи, че не е така!
– Момченце, ти живееш в апартамента отсреща.