новини детски

Начало | новини детски | Вдъхновяват ли ви вашите учители? Тогава ги запишете в конкурс!

Вдъхновяват ли ви вашите учители? Тогава ги запишете в конкурс!

Аз детето | 2019-10-28

Вдъхновяват ли ви вашите учители? Тогава ги запишете в конкурс!

Конкурс за вдъхновяващи учители организира за първи път министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Наградата ще е за иновативни и креативни педагози, повишили успеха, променили светогледа и дори съдбата на своите ученици чрез методите си на преподаване. В конкурса може да участват отделни учители, директори или цели екипи. А отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“, за да могат да ги прилагат и други учители. Победителите ще сформират Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит. Наградите ще бъдат връчени в началото на 2020 г. на Втория национален форум за иновации в българското образование.

С помощта на организации от училище, като методически обединения в училищата (на българиците, на математиците), учителски клубове, училищни настоятелства, родителски организации, обществените съвети на училищата, комисиите за образование в общинските съвети, общинските администрации, кметовете, неправителствени организации – можете да предложите вашите най-любими учители да участват в конкурса. До 1 ноември организациите ще предлагат номинации на директорите на училищата, а до 8 ноември – те от своя страна на Регионалното управление на образованието. Предложенията се правят през електронен формуляр.

Конкурсът е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

Инициативата на МОН за подкрепа на иновациите започна през учебната 2017/18 година, когато за първи път бе одобрено изпълнението на 184 проекта. През следващата учебна година 290 образователни институции бяха включени в Списъка на иновативните училища, а през учебната 2019/2020 те вече са 395. През последната година най-много проектни предложения са свързани с използване на нови методи на преподаване – 39%. Други 29 % са за промяна на организацията на обучението. Проекти за нови модели на управлението, обучението и образователната среда са защитили 21%, а 11% – за промяна на учебното съдържание, учебни планове и учебни програми.

Повече за конкурса, условията и как точно се кандидатства вижте тук!Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град